Så påverkas man av buller på arbetsplatser

Att jobba på en arbetsplats som ständigt har en obekväm ljudnivå är inte bara något som gör människor irriterade. Utsätts man dagligen för störande ljud kan dessa få rent hälsoskadliga effekter, allt ifrån hörselproblem till höjt blodtryck.

 

pexels-photo-239509Var fjärde arbetande svensk upplever att deras arbetsplats har en störande ljudnivå som kan leda till bestående hörselskador och problem, skriver Dagens Industri. Faktum är att varje år får cirka 1000 personer en arbetsskada på grund av oönskade ljud eller buller på arbetsplatsen, och desto fler än så känner sig påverkade av det i sitt jobb.

 

”Arbetsmiljöverkets årliga undersökning säger att ungefär 25 procent av alla arbetstagare anser att de är störda av ljud på jobbet mer än en fjärdedel av tiden”, säger Ann-Christin Johnson, forskare i audiologi vid Karolinska institutet i Stockholm.

 

Främst handlar det om ljud som förekommer inom industrijobb, som på byggarbetsplatser eller i fabriker. Därför är planeringen av maskiner på dessa arbetsplatser mycket viktig. Mer om detta kan man läsa på Naturvårdsverket. Dock kan även ljud på kontor verka som störande, även om det inte är hälsoskadligt i samma utsträckning.

 

Hur kan buller påverka hälsan?

Den vanligaste arbetsskadan från buller är hörselskador som hörselnedsättning och tinnitus, vilka räknas som godkända arbetsskador. Även tillfälliga hörselnedsättningar kan vara allvarliga och leda till kvarstående skador, skriver Arbetsmiljöverket. Ljudförvrängning och ljudöverkänslighet är andra vanliga åkommor. Misstänker man att man har en hörselnedsättning är det viktigt att undersöka detta, vilket man kan göra bland annat på https://www.audika.se/. Buller kan dock även leda till övriga hälsoproblem. Dessa kan innefatta irritation och trötthet, långvarig stress, eller problem med koncentration och fokus. Detta kan i sin tur öka risken för olyckor på arbetsplatser där anställda utsätts för risker, och även påverka både hjärtfrekvens och blodtryck.