Hälsofrämjande lera

Många djur äter lera eller andra mineraler för att förbättra sin hälsa. Detta rekommenderas inte för människor, men det finns andra sätt på vilka man kan tillföra kroppen mineraler från lera.

Lera av olika slag användes i medicinska syften redan i Mesopotamien. En vanlig form, då som nu, var gyttjebad. Leran som används består ofta av kaolinit, bentonit eller blekjord. Det exakta mineralinnehållet i lera skiljer sig dock åt beroende på varifrån den kommer. Lera från en fyndighet kommer därför aldrig att vara helt lik lera från en annan plats. Detta har lett till att likartad lera från olika platser används för olika ändamål. Det är också vanligt att lera från olika fyndigheter blandas för att få fram en behandling med specifika egenskaper. Ibland tillsätts också mineralhaltigt vatten för att skapa medicinsk lera.

Leror av olika slag har länge använts för sina antiinflammatoriska och antiseptiska egenskaper. Enligt vissa teorier var detta känt redan hos Homo erectus och Homo neanderthalensis. Klart är att lera användes för detta ändamål i antikens Egypten, bl.a. av faraonernas livläkare. Under antiken användes lera från den grekiska ön Lemnos mot irriterade ögon, mot hemorrojder (blandad med vinäger) och för att behandla ormbett. Lerans popularitet stod sig enda in på 1800-talet. Den muslimske farmakologen Ibn al-Baitar föreskrev användandet av bolus, en finkornig järnhaltig lera, för behandling av böldpest.

Vad säger den moderna vetenskapen?

Många former av järnrik lera, som illit, har antiseptisk effekt. Detta beror på att det i leran lever bakterier som producerar ämnen som dödar andra bakterier. Många leror är också rika på mineraler, även om den exakta mängden varierar, även mellan leror av samma typ. Bentonitlera kan t.ex. ha ett järninnehåll på mellan 1 och 10 %, beroende på varifrån den hämtats.

Det vanligaste medicinska användningsområdet för lera är gyttjebad, på spa eller på andra skönhetsanläggningar. Gyttjebad är för det mesta ett sätt att tillföra huden olika mineraler. Ett annat användningsområde är behandling av olika hudåkommor, som acne. Lera kan också användas vid vävnadsrekonstruktion. Precis som i det gamla Egypten kan lera också användas i såromläggningar, eftersom det har antiseptiska egenskaper. Av denna anledning kan vissa typer av lera också användas för att behandla svampinfektioner.