Förenklade läkarintyg

Den händer att man blir sjuk eller råkar ut för en olycka och inte kan jobba på ett tag. Då gäller det att skaffa sig ett sjukintyg så att man kan få ut pengar från Försäkringskassan. Det ska nu bli enklare att få läkarintyg utskrivet för korttidssjukskrivning.

4410049-brev-fran-forsakringskassan

Landstingen i Jönköpings län blir det första i Sverige att föra in förenklade läkarintyg för enkla och korta sjukskrivningar, rapporterar Jnytt. Tanken med detta är att frigöra tid för landstinget och Försäkringskassan så att deras resurser kan användas på ett bättre sätt. Den här nya modellen gäller om sjukskrivningen är högst två månader och man inte behöver göra andra insatser än de medicinska. Läkaren fyller endast i diagnos, grad av sjukskrivning och period i det förenklade läkarintyget.

Många dåliga sjukintyg

Att dessa enklare läkarintyg införs är inte bara bra för landsting och Försäkringskassan som får mer tid till andra ärenden, utan det är även bra för patienten som enkelt kan få ett läkarintyg när hen behöver sjukskrivas. Det som är bekymrande är dock att de läkarintyg som svenska doktorer skriver redan är undermåliga och detta förenklade system skulle kunna leda till att de blir ännu sämre. Det är på nsd.se som man kan läsa att nästan hälften av de sjukintyg som skrivs av läkare i Sverige inte håller måttet. För att en patient ska kunna få ut sjukpenning från Försäkringskassan måste intygen vara korrekt ifyllda och är de inte det krävs komplettering, vilket kan försena utbetalningen.

Specialiserade på läkarintyg

För att få ett korrekt läkarintyg kan det därför vara bra att gå till en läkare som specialiserar sig på att skriva ut läkarintyg. Det finns ett antal sådana här kliniker och om man vill hitta en i Stockholm kan man googla ” medicinska intyg stockholm”. Dessa kliniker skriva ut läkarintyg för allt från körkort, till resor och intyg för de som arbetar på sjön eller vid järnvägar. De kan även skriva ut intyg för den som råkat ut för en olycka och vill ha ersättning från sitt försäkringsbolag. Läs mer.