Drömmen för en sköterska

När det kommer till vården är det många anställda som brinner för sitt yrke, men som känner sig överarbetade och överbelastade. Vad många drömmer om är att kunna få arbetsdagen att gå ihop säger barnmorskan Ulrika Hovdebo Bergqvist.

Oavsett om det är BVC Göteborg, Malmö eller Rättvik det handlar om att man vill besöka så ska man som patient ge den bästa servicen, vilket alla anställda även vill ge. I en artikel kan vi följa barnmorskan Ulrika Hovdebo Bergkvist och hennes kall och tankar.

En dag i Rättvik

2167983-doctor-standing-in-patients-room-smilingUllrika är sköterska vid barnavårdscentralen och vad hon har märkt är att det kommer allt fler patienter med utländsk bakgrund. Detta ställer allt högre krav på sköterskorna samt att man tar in fler tolkar. Det öppnar även upp att lära sig fler språk och att även få större kunskap om andra kulturer.

“Det är en förmån att få möta så många människor och att få ta del av deras – ibland – otroligt gripande livsöden. När det gäller flyktingarna kan det vara svårt att ens föreställa sig vad de genomgått – och när man kan föreställa sig det är det ändå svårt att förstå vad de varit med om och hur de klarat det.”

Ulrika säger något fint om att de inte gör någon skillnad på patienter, men att de hoppas att de gör skillnad för varenda en av dem. Det finns mycket information om vilken BVC en ska välja, och viktigt är att få ett bra intryck.