Brist på kunskap om hyperhidros

Svettfläckar och svettlukt är något som minst sagt kan vara väldigt hämmande och besvärande, och som kan stoppa oss i vårt dagliga sociala umgänge. Att svettas lite extra mycket och känna sig ofräsch är något som säkerligen alla har varit med om vid olika tillfällen, men tänk dig att alltid svettas okontrollerat mycket utan att kunna göra något åt det. Det är vad personer med hyperhidros får utstå varje dag, och ännu finns det mycket tabu kring ämnet vilket hindrar att de drabbade får hjälp.

3933741-embarrassed-woman-with-sweat-patchesHämmande på jobbet och i skolan

När man är på jobbet med människor omkring sig varje dag vill man gärna känna sig fräsch och ren och hel. Något som kan vara socialt hämmande är kraftiga svettningar, och speciellt svårt är det om man inte kan göra något åt dem. För tre av hundra svenskar är detta normal vardag, enligt en artikel i Nerikes Allehanda. Hyperhidros kan också ibland vara orsaken till att skolbarn gör dåligt ifrån sig i skolarbetet, och att de inte vill vara med på gymnastiklektioner och liknande.

Att söka hjälp

Det finns tyvärr alltför lite kunskap bland allmänheten om denna sjukdom, och de som blir drabbade vågar inte alltid prata om det eftersom de skäms. Men det finns hjälp att få. På www.svettmottagningen.se har många blivit hjälpta, och det finns garanterat väldigt många ute i landet som skulle kunna få ett nytt, bättre liv om de gjorde ett besök där. Och tyvärr har till exempel Stockholms landsting varit dåliga på att erbjuda hjälp, enligt en artikel i Svenska Dagbladet, vilket gör att sådana här kliniker verkligen behövs.

Olika behandlingar

Det finns olika hjälp att få med hyperhidros. Det första man brukar prova är receptfria medel som Absolut Torr som innehåller med aluminiumklorid. Om inte detta hjälper kan man få sprutor med botulinumtoxin som blockerar nervtrådarna som går till svettkörtlarna. Dessa sprutors effekt håller i upp till åtta månader, sedan måste man göra om behandlingen.

Det sista alternativet är att operera. Då opererar man helt enkelt bort svettkörtlarna, vilket ger ett definitivt resultat, skriver Värmlands Folkblad. Operationerna görs dock inte lättvindigt, och man måste ha grova besvär för att det ska vara aktuellt.

Vid alla behandlingar kan man också få erbjudande om att träffa en terapeut samtidigt, eftersom psykisk ohälsa och grova svettningar kan hänga ihop.